Openbaring Schematisch

Het boek de Openbaring van Jezus Christus kan worden ingedeeld volgens de tekst in Openbaring 1:19 - 'Schrijf dan hetgeen u hebt gezien en wat is en wat hierna gebeuren zal'. De Opname van de Gemeente wordt voorondersteld tee zijn gebeurd ná de geschiedenis daarvan zoals weergegeven in de hoofdstukken 2 en 3. Hoofdstuk 4 begint daarom dan ook met: 'Hierna zag ik, en zie, een deur geopend in de hemel, en de eerste stem die ik gehoord had als van een bazuin, die met mij sprak, zei: Kom hierop en Ik zal u tonen wat hierna moet gebeuren'.

Eindtijdscenario in hoofdstukken.

Openbaring Eindtijdscenario. De indeling is gebaseerd op Openbaring 1:19.

SCHEMATISCH OVERZICHT VAN DE EERSTE ZES BAZUINEN

Eigenlijk is een betere aanduiding voor de Grote Verdrukking de laatste jaarweek van Daniël. De Grote Verdrukking begint namelijk in de helft van die jaarweek.