Hulp Kerk Cuba

De voorganger José en echtgenote Adriana. Initiatiefnemer en begeleider van het zendingsproject.
De voorganger José en echtgenote Adriana. Initiatiefnemer en begeleider van het zendingsproject.
De Evangelische Kerk in Oost-Cuba van waaruit de ondersteuning wordt begeleid.
De Evangelische Kerk in Oost-Cuba van waaruit de ondersteuning wordt begeleid.
Een foto van Gerard en Annelies aan het Humboldt nationaal park in Oost-Cuba.
Een foto van Gerard en Annelies aan het Humboldt nationaal park in Oost-Cuba.
Een bezoek aan één van de echtparen die wij ondersteunen, Lazaro en Maria. Na een theologische opleiding leiden zijn nu een gemeente.
Een bezoek aan één van de echtparen die wij ondersteunen, Lazaro en Maria. Na een theologische opleiding leiden zijn nu een gemeente.
Een door ons aangekocht gebouw waar de gelovigen samenkomen.
Een door ons aangekocht gebouw waar de gelovigen samenkomen.
Een doopdienst hoog in de bergen midden in de bossen. Onvergetelijk!
Een doopdienst hoog in de bergen midden in de bossen. Onvergetelijk!
Wekelijks krijgen de kinderen onderwijs uit Gods Woord!
Wekelijks krijgen de kinderen onderwijs uit Gods Woord!

Beste bezoeker van deze website,

In 2008 heb ik een bezoek aan Oost-Cuba gebracht en contact gelegd met de Evangelische kerk. Na overleg met de plaatselijke voorganger is toen besloten om de zendingsactiviteiten daar te stimuleren en te ondersteunen. Tijdens een tweede bezoek hebben we ervaren dat God dit initiatief rijkelijk gezegend heeft. Het heeft geleid tot een grote groei van de gemeente. In de loop van de afgelopen vier jaar zijn er zo'n 50 kerken bijgekomen, vooral in afgelegen bergdorpen. Veel mensen zijn tot geloof gekomen en hebben met vrede met God gevonden door geloof in Jezus Christus. 

Eind 2019 is de vzw. JOB, waar dit hulpproject administratief was ondergebracht, gestopt met haar activiteiten. Het ondersteuningsproject voor de Evangelische Kerk in Oost-Cuba maakt sindsdien deel uit van de Evangelische Kerk Bourgoyen, Brugsesteenweg 325, 9000 Gent.

Wij, als Evangelische Kerk Bourgoyen willen deze opdracht graag verderzetten en de kerk in Oost-Cuba blijven ondersteunen, maar daarvan zijn wij afhankelijk van giften. De ondersteuning van een zendelingsechtpaar bedraagt 20 euro per maand. Dat is niet veel denkt u, maar u moet weten dat een maandloon in Cuba om en nabij 10 euro ligt! Dus met zo’n geringe bijdrage kunnen wij gelovigen in staat stellen zich fulltime aan het werk van de Heer te wijden. Momenteel ondersteunen wij zo’n 20 fulltimers en enkele alleenstaanden, maar er is een wachtlijst met kandidaten…

U kunt uw financiële bijdrage storten op de rekening van de hierboven vermelde gemeente.

Het rekeningnummer is: IBAN: BE35 9733 5649 4737. Vergeet bij uw overschrijving niet te vermelden: ‘Hulp Kerk Caraïben’.

Bij voorbaat hartelijke dank,

Gerhard Westerman (Oudste Evangelische Kerk Bourgoyen)

________________________________________________

Noodkreet uit Cuba 

Bericht overgenomen van de Spaanse Evangelische Zending 

 Geliefden, Sta mij toe jullie op de hoogte te brengen van de huidige omstandigheden en jullie om gebed te vragen. De actuele situatie in Cuba is alarmerend; het is een absolute chaos. Van het Cuba dat jullie kennen, waar toen ook al ernstig werd geleden, is nog maar heel weinig over. Ik overdrijf niet. De omstandigheden zijn extreem zwaar geworden. Zelfs het meest basale waar je aan kunt denken, het is er niet. Psalm 11 is in de laatste dagen mijn toevlucht geweest: "Wanneer de grondslagen zijn vernield, wat kan dan de rechtvaardige doen?” We zijn genoodzaakt ons geloof te beleven in een extreem scenario. De dood nadert ons in een verwoestend tempo, zonder verdovende, kalmerende of palliatieve middelen voor ziel of lichaam. Het zijn extreem moeilijke tijden. De agressie van het virus samen met de slechte situatie van het gezondheidssysteem spannen samen tegen alle Cubanen. Tegelijkertijd zijn wij genoodzaakt om dagelijks de straat op te gaan om iets te eten te zoeken. Het zijn buitengewoon stressvolle tijden, tijden waarin alleen God ons kan ondersteunen. Verschillende vrienden en voorgangers gaan door heel zware momenten. Diverse broeders, vrienden en kennissen zijn gestorven. De dood op zichzelf is niet eens het meest angstaanjagende. Het meest vreselijke is de manier waarop de dood duizenden Cubanen treft. De officiële getallen die de overheid rapporteert zouden niet verder van de waarheid af kunnen staan. Uit de eerste hand: mijn eigen schoonmoeder en verschillende vrienden vechten op dit moment tegen covid. Thuis, zwaar verzwakt en samenwonend met andere mensen met een hoog gezondheidsrisico. Er is geen plaats waar ze naar toegebracht kunnen worden en er zijn geen medicijnen. De patiënten verdringen zich in de gangen van ziekenhuizen in het hele land. Rauwe beelden worden in besloten kring gedeeld om de triomfalistische sluier van het Cubaanse socialistische systeem te corrigeren. De recente protesten van de Cubanen werden op brute wijze het zwijgen opgelegd en nog steeds zitten veel Cubanen in de gevangenis omdat ze op vreedzame wijze om vrijheid vroegen. Anderen, nog in afwachting van een uitspraak, hangt tot wel een jaar gevangenisstraf boven het hoofd wegens het publiekelijk uiten van hun ontevredenheid. Van anderen, ook pastores, is niets bekend. Het overheidssysteem heeft op grote schaal massale marsen van communisten georganiseerd te midden van een ongekende pandemische piek om het publieke imago op te poetsen. Het toppunt van een systeem dat het beschuldigen van anderen als enig script heeft om het eigen falen te verbergen. De wanhoop en sociale verstikking nemen toe en laten een diepe wonde achter. Moge God ingrijpen met hulp van boven en onze pijn verlichten, ons volk genadig zijn en onze honger en dorst naar gerechtigheid stillen. Stop niet met bidden voor jullie Cubaanse broeders en zusters en voor ons land in het algemeen. Een sterke omhelzing. ______________________________________________________