Nieuwe artikelen

Onderstaande artikelen zijn in de loop van het jaar 2022 op de website geplaatst:

 

De artikelen die in het 'rood' staan zijn vervallen.

 

010122 - Reis naar Jeruzalem - Rubriek: NT Evangelie Lukas

040122 - Wat als... (Hand.3:17-26) - Rubriek: Vragen Algemeen 3

160122 - Gelijkenis twee schuldenaren - Rubriek: Gelijkenissen 2

170122 - De mantel voor Elisa - Rubriek: Biografiën OT

250122 - Inleiding Openbaring - Rubriek: Zeven Gemeenten

260122 - Profetische uitleg Op. 2 en 3 - Rubriek: Zeven Gemeenten

260122 - Specifieke Inl. Op. 2 en 3 - Rubriek: Zeven Gemeenten

290122 - Gelijkenis Onrechtvaardige Rechter - Rubr. Gelijkenissen 2

080222 - De voetwassing - Joh.13 - Rubriek: Evangeliën 3

080222 - Zweetdoek van Jezus - Rubriek: Vragen 3

140222 - Uit het leven van Elia en Elisa - deel 4 - Rubriek: Elia en Elisa

140222 - Uit het leven van Elia en Elisa - deel 5 - Rubriek: Elia en Elisa

140222 - Uit het leven van Elia en Elisa - deel 6 - Rubriek: Elia en Elisa

160222 - Wie zijn de 24 oudsten - Rubriek: Eschatologie

250222 - Oekraïne - Een overzicht - Rubriek: Actueel

260222 - De beer is los! - Rubriek: Actueel

010322 - Gog & Magog - Rosenthal - Rubriek: Welkom

020322 - Toekomstig herstel van Israël - Rubriek: OT Prof. boeken 2

070322 - Woestijn zal bloeien - Ez.35-36 - Rubriek: Prof.Boeken 2

090322 - Zeven Gemeenten - Efeze - Rubriek: De Zeven Gemeenten

090322 - Zeven Gemeenten - Smyrna - Rubriek: De zeven Gemeenten

120322 - Door de Grote Verdrukking? - Rubr. Vragen Schatologie nr.17

140322 - Verbond tussen kerk en staat - Rubriek: Kerkgeschiedenis Alg.

250322 - De beer is los! - Vervolg - Rubriek Actueel / OT Prof.Boeken 2

290322 - De koning van het Noorden - Rubriek: Eschatologie 2 - 

060422 - Begin, lengte GV - Vraag 18 - Rubriek: Vragen Eschatologie

060422 - Tijden v.d. volken - Vraag 19 - Rubriek: Vragen Eschatologie

070422 - Dag v/d Heer - 1Thes.1 - Rubriek: NT Brieven Paulus 2

180422 - Acht koningen van de Eindtijd - Rubriek: Eschatologie 2

190422 - Het Heilig Rooms Rijk - Rubriek: Kerkgesch.Alg

240522 - Imminentie: bijgewerkte editie 2022 - Rubriek: Eschatologie 1

270422 - De Investituurstrijd - Rubriek: Kergeschiedenis Algemeen

270422 - Pre-Wrath - Vroege Kritieken I - Rubriek: Pre-Wrath Doctrine

270422 - Pre-Wrath - Vroege Kritieken II - Rubriek: Pre-Wrath Doctrine

270422 - Schisma van 1054 - Rubriek: Kerkgeschiedenis Algemeen

270422 - De Reformatie - Rubriek Kerkgeschiedenis Algemeen

290422 - Tien Economieën of Tien Koningen?

300422 - The Sign Boekbespreking - Rubriek: Pre-Wrath Doctrine

030522 - Eerste update The Sign Boekbespreking

130522 - Zeven Gemeenten Thyatira - Rubriek: Zeven Gemeenten

130522 - Tweede update The Sign Boekbespreking

160522 - Imminentie en Verwachting - Rubriek: Eschatologie 2

250522 - Zeven Gemeenten Sardis - Rubriek: Zeven Gemeenten

310522 - H.Geest, dl.1, verleden, heden... - Rubriek: Pneumatologie

170622 - H.Geest, dl.2 - Rubriek: Pneumatologie

230622 - Nogmaals de Heilige Geest - Rubriek: Pneumatologie

250622 - Wie was Melchizedek - Rubriek: Vragen Algemeen 3

300622 - Een drievoudig snoer - Rubriek: Historische Boeken 1

070722 - Translatio Imperii - Rubriek: Wereldgeschiedenis

210722 - Psalm 1 - Welzalig de man - Rubriek: OT Wijsheidsboeken 1

230722 - De zonde van Achan (Jozua 7) - Rubriek: Vragen Algemeen 3

260722 - Wat als... (Uit leven van Simson) - Rubriek: Geestelijk leven

030822 - Stemmen in de woestijn - Rubriek: Kerkgesch. Alg.

090822 - Aankondiging boek Kurschner - Rubriek: Pre-Wrath Doctrine

110822 - Reactie op Pre-Wrath (Verhoeven) - Rubr: Pre-Wrath Doctrine

170822 - Is koning Saul behouden? - Rubriek: Vragen Alg.3

170822 - Nieuwee Rubriek: Openbaring schematisch

180822 - Profetische uitleg Op. 2 en 3 - Rubriek: Zeven Gemeenten dl.8

080922 - De Didache - Rubriek: Christendom 2

140922 - Staat en RK-kerk en Franse Revolutie - Rubr: Christendom 2

220922 - Drie dingen die u moet weten - Rubriek: NT-Evangeliën 3

121022 - Vragen in Crisistijden - Rubriek: Div. Onderwerpen 5

131022 - Bent U Degene? - Rubriek: Div. Onderwerpen 1

151022 - Vier bijzondere ontmoetingen Rubriek: Div. Onderwerpen 1

241022 - Er is weer een aperte rubriek over Preterisme aangemaakt

261022 - Klaar voor verandering? - Rubriek: Div. Onderwerpen 5

071122 - Hanna, een vrouw van gebed - Rubriek: Biografiën OT

111122 - Orde in de Gemeente - 2Thes.3 - Rubriek: Brieven Paulus 2

171122 - De zonde die ons licht omstrikt - Rubriek: Div. Onderwerpen 5

171122 - Al 181 kerkgebouwen gesloten in Vlaanderen -Rubriek: Actueel

191122 - Voorwoord Gekruisigd door christenen - Rubriek:Gene Edwards

191122 - Review 1 (Gene Edwards) -Rubriek: Gekruisigd door christenen

191122 - Review 2 (Gene Edwards) -Rubriek: Gekruisigd door christenen

191122 - De weg v.e. mysticus - Rubriek: Gekruisigd door christenen

221122 - Kritiek op Gekruisigd  christenen - Rubr. Gekruisigd christenen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________________________________________

2021

030121 - De Toekomst - Voorwoord - Rubriek: De Toekomst

040121 - De Opname - Rubriek: De Toekomst

040121 - Berlijn bouwt ‘Huis van Eén

050121 - De Antichrist - Rubriek: De Toekomst

060121 - Gelijkenis van de rijke dwaas - Rubriek: Gelijkenissen

060121 - Israël - Rubriek: De Toekomst

080121 - De zeven wereldrijken - Rubriek: De Toekomst

090121 - De zeventig jaarweken - Rubriek: De Toekomst

110121 - Voorwoord Openbaring 4-5 - Rubriek: NT Geschriften Johannes

130121 - De troon in de hemel Op.4 - Rubriek: NT Geschriften Johannes

140121 - Jezus' rede op de Olijfberg - Rubriek: De Toekomst

160121 - Verschil van Jezus' komst - Rubriek: De Toekomst

270121 - Het Vrederijk - Rubriek: De Toekomst

290121 - De Opstanding - Rubriek: Beknopte Dogmatiek

300121 - De Opstanding en het Leven - Rubriek: NT Brieven Paulus 1

020221 - Het Midtribulationisme Editie 2021 - Rubriek: Eschatologie

050221 - Ziel en Geest - Rubriek: Pneumatologie

050221 - De Joden en de wereldgeschiedenis - Rubriek: Israël actueel

100221 - Evangelieverkondiging i.d. laatste eeuwen- Rubriek:Gemeente

160221 - Bergrede - Mat.5:21-26 - Rubriek: Diverse Onderwerpen 1

170221 - Het Koninkrijk van God - deel 1 - Rubriek: Div.Onderwerpen 4

190221 - Beknote Woordelijst Eschatologie - Rubriek: Eschatologie

190221 - Het Koninkrijk van God - deel 2 - Rubriek: Div.Onderwerpen 4

250221 - Nieuwkrant Jaap Dieleman - Rubriek: Actueel

250221 - Reactie Ouweneel op Jaap Dieleman - Rubriek: Actueel

260221 - Jaap Dieleman - Eye-opener - Rubriek: Actueel

010321 - De Alwetendheid van God - Rubriek:  Dogmatiek 2

030321 - De Alomtegenwoordigheid van God - Rubriek: Dogmatiek 2

030321 - De Almacht van God - Rubriek: Dogmatiek 2

040321 - Nogmaals Jaap Dielemans Eindtijdkrant - Rubriek: Actueel

060321 - De opstanding van Jezus Christus - Rubriek: Christologie

140321 - Geweld in de Bijbel - Rubriek: Div. Onderwerpen 4

230321 - Kernpunten van de Reformatie - Div. Onderwerpen 4

230321 - De laatste vijand - 1 Korinthiërs 15 - Brieven Paulus 1

250321 - Opwekking onder koning Josia - Rubriek: Historische Boeken 2

260321 - Naar Cuba voor een prikje? - Rubriek: Actueel

280321 - Journalisten aangevallen door kerkgangers - Rubriek: Actueel

290321 - Evangelische Dogmatiek - Overzicht - Rubriek: Dogmatiek 4

290321 - Evangelische Dogmatiek - Ouweneel - Rubriek: Dogmatiek 4

300321 - Journalisten aangevallen in Urk en IJssel - Rubriek: Actueel

300321 - Aanslag Mieraskerk - Rubriek: Actueel

010421 - Dreigbrief Mieraskerk - Rubriek: Actueel

020421 - Ik wil niet dat u onbekend is - Rubriek: Geestelijk Leven

090421 - De verlossing des Heren - Ex.14-15 - Rubriek: Boeken Mozes

240421 - Vier verklaringswijzen Openbaring - Rubriek: Geschr.Johannes

030521 - Lot - Als door vuur - Rubriek: Biografiën OT

080521 - Gelijkenis Onrechtvaardige landlieden-Rubriek: Gelijkenissen

110521 - Pfizer - Actueel

120521 - Conflicht Israël vs. Palestijnen - Rubriek: Actueel en Israël

130521 - Gelijkenis rijke man arme Lazarus - Rubriek: Gelijkenissen

150521 - Zeven opmerkingen Israël vs. Hamas - Rubriek: Israël Actueel

160521 - Gelijkenis Onrechtvaardige rentmeester-Rubriek Gelijkenissen

030621 - Dodenrijk of Hel? - Rubriek: Diverse Onderwerpen 4

130621 - Psalm 126 - Rubriek: OT Wijsheidsboeken 1

220621 - Kingdom Now - Koninkrijk van God - Rubr. Div.Onderwerpen 4

280621 - Gedenk Mirjam! - Rubriek: Biografiën OT

240721 - De herder geslagen - Zacharia - Rubriek: Profetische Boeken 4

240721 - Imminentie en Midtribulationisme ed.2021-Rubr. Eschatologie

240721 - Lazarus als type - Rubriek: Biografiën NT

100821 - Wet op de Melaatsheid - Rubriek: Diverse Onderwerpen 4

120821 - Pre-Wrath - deel 1 - Rubriek: Pre-Wrath Doctrine

130821 - Pre-Wrath - Deel 2 - Rubriek: Pre-Wrath Doctrine

130821 - Noodkreet uit Cuba - Rubriek: Hulp Kerk Cuba

190821 - Pre-Wrath - Deel 3 - Rubriek: Pre-Wrath Doctrine

200821 - Geschiedenis van de Imminentie - Rubriek: Eschatologie 2

210821 - De Rubriek: Preterisme is vervallen - zie Eschatologie 2

240821 - Israël in de Openbaring - Rubriek: Israël Theologisch

250821 . Pre-Wrath - Deel 4 - Rubriek: Pre-Wrath Doctrine

260821 - Pre-Wrath - Deel 5 - Rubriek: Pre-Wrath Doctrine

290821 - Drie Gelijkenissen - Lukas 15 - Rubriek: Gelijkenissen

100921 - Eenheid in Verscheidenheid - Rubriek: Geestelijk leven

160921 - Leert Mattheüs de Opname - Rubriek: Eschatologie 1

220921 - Biblicisme en Bibliolatry - Rubriek: Diverse Vragen 3

290921 - Uit het leven van Elia en Elisa - deel 1 - Rubriek: Elia en Elisa

300921 - Profetische verklaring Op.2 en 3 - Rubriek: Eschatologie 2

300921 - Vraag 15 over Op. 2 en 3 - Rubriek: Vragen Eschatologie

041021 - Nationaal herstel van Israël - Rubriek: Pre-Wrath Doctrine

091021 - Pre-Wrath Rapture-Mattheüs 24-Rubriek: Pre-Wrath Doctrine

131021 - Kenmerken van Profeten - Rubriek: Div. Onderwerpen 4

241021 - Pre-Wrath Rapture: Mijn heer blijft uit! - Rubr. Pre-Wrath Doc.

271021 - Pre-Wrath - Opname vóór Toorn God? - Rubr.: Pre-Wrath Doc.

281021 - Gelijkenis rijke dwaas (Herschreven) Rubriek: Gelijkenissen

021121 - Pre-Wrath Rapture: Openbaring 2-3 - Rub: Pre-Wrath Doctrine

081121 - Vijf Evangeliën? - Rubriek: Div. Onderwerpen 4

221121 - Drie Gelijkenissen Mattheüs 13 - Rubriek: Gelijkenissen

271121 - Uit het leven van Elia en Elisa - Rubriek: Elisa en Elia

281121 - Pre-Wrath Rapture - deel 11 - Rubriek: Te-Wrath Doctrine

301121 - The Great Reset - Rubriek: Eschatologie 2

101221 - Gelijkenis: Huis van de sterke - Rubriek: Gelijkenissen

111221 - Uit het leven van Elia en Elisa deel 3 - Rubriek: Elia en Elisa

201221 - Bent U Degene? - Rubriek: Div. Onderwerpen 1

291221 - Gelijkenis onrechtvaardige rechter - Rubriek: Gelijkenissen 2

301221 – Gebed (zie gel. onrechtv. rechters) Rubriek: Gelijkenissen 2 

_____________________________________________________________