Reeks: Onbeantwoorde Gebeden

 

 

'Onbeantwoorde Gebeden'

 

 

 

 

Vind je het teleurstellend wanneer je geen antwoord krijgt op je gebed? Heb je dan ook het gevoel dat je denkt dat God niets om je gebed geeft - of erger nog - dat Hij niets om jou geeft? 

Wanneer je het ooit is overkomen dat je niet ontvangt waarvoor je gebeden hebt, dan ben je niet de enige. Waarschijnlijk is elke gelovige weleens teleurgesteld in het gebed. Zelfs zeer bekende personen die in de Bijbel vermeld zijn ontvingen niet altijd waar ze om vroegen.

De rijke man in het dodenrijk (Lukas 16) vroeg of er niet iemand naar zijn broers kon gaan om ze te waarschuwen. Jakobus en Johannes droomden van een ereplaats aan de rechter- of linkerhand van Jezus in zijn koninkrijk. De bezetene in Gadera smeekte om de Heer Jezus te mogen vergezellen als een van zijn discipelen. Al deze verzoeken werden niet ingewilligd.

In deze reeks gaan we de al genoemde en nog andere voorbeelden uit de Bijbel belichten om te zien dat wanneer God 'nee' zegt, Hij toch altijd het beste met zijn kinderen voor heeft.

____________________________________________________________