Welkom op mijn website!

 'In hoofdzaken eenheid, in bijzaken verdraagzaamheid en in alles de liefde'

 

  De website is voor het laatst bijgewerkt op: 221122

 _______________________________________________________________________________

NIEUW

Beste mensen, bezoekers van deze website,

Onder de titel ‘Dagelijkse Bijbeltijd’ plaatst mijn kleinzoon, Liam Westerman, sinds kort dagelijkse overdenkingen op YouTube. Ook wordt er af en toe een 10-minutenpreekje van mij, die in de ‘coronatijdperk’ opgenomen zijn geweest, geplaatst. Neemt u eens een kijkje en begin uw dag met het beluisteren van een korte overdenking van zo’n vijf minuten! U kunt inloggen op YouTube door 'Dagelijkse Bijbeltijd' in te geven.

Veel luisterplezier en ontvang Gods zegen!

_____________________________________________________________

Beste mensen,

Het aantal bezoekers van mijn website is tijdens de coronaperiode explosief gestegen. Op 5 juni 2020 bereikte het aantal bezoekers de 100.000 en nu is dat aantal gegroeid tot 160.000! Ook het aantal geplaatste artikelen is aanmerkelijk gestegen, zodat ieder wel iets van zijn gading kan vinden. De interesse is vooral op te merken voor de rubriek ‘Eschatologie’, (de leer betreffende laatste dingen) maar dat zal wel niemand verwonderen.

Het internet heeft veel voordelen zoals deze website, maar het is niet allemaal ‘kosjer’ wat er te vinden is, ook niet op geloofsgebied! U mag ervan uitgaan dat de artikelen die op deze website geplaatst Bijbelgetrouw, contextueel, opbouwend en bemoedigend zijn.

U zou mij een groot plezier doen dit bericht te willen delen, zodat nog meer mensen kennis kunnen nemen van betrouwbaar Bijbels onderwijs. Dat is nodig vooral in deze tijd!

Met hartelijke groet, Gerard Westerman.

_____________________________________________________________

 Nieuw!      Hyperlinks 

Voor het zoeken naar een bepaald artikel kunt u het beste beginnen te zoeken in het 'Artikelregister'. U klikt op het door u gewenste artikel en wordt dan direct naar het artikel of de rubriek doorverwezen. 

_____________________________________________________________

Zoals bekend, gebruik ik voor voor aanhalingen uit het Nieuwe Testament de Voorhoeve vertaling ook wel TELOS vertaling genoemd. Deze vertaling is weer verkrijgbaar in een nieuwe herdruk. Voor het Oude Testament maak ik gebruik van de NBG vertaling 1951.

_____________________________________________________________

Sommige studies die op deze website zijn geplaatst zijn schriftelijke uitwerkingen van preken die ik in de loop van de tijd gehouden heb. Meerdere ervan zijn verschenen in het Nederlandse kwartaalblad Focus op de Bijbel.

Ook zijn veel preken van mij te vinden op YouTube. Log in met 'EKB Gent'. Regelmatig worden nieuwe studies of artikelen op de website geplaatst.

Er zijn bezoekers van mijn website die de geplaatste artikelen gebruiken om een preek of bijbelstudie voor te bereiden, en dat is goed, daarvoor zijn ze gemaakt. Dat betekent niet dat u ze klakkeloos moet overnemen, u dient ze te toetsen aan Gods Woord. Tevens moet u zich de boodschap ‘eigen’ maken, dat wil zeggen dat het uw boodschap moet zijn. Of zoals iemand anders zich heeft uitgedrukt: ‘Ik heb veel koeien gemolken, maar ik heb mijn eigen boter gemaakt’! Ik wens u Gods zegen bij het bestuderen van Gods Woord en met de voorbereiding van een studie.

_____________________________________________________________

Uw op- of aanmerkingen zijn altijd welkom en u kunt mij schrijven via mijn e-mail adres:

gerhardwesterman@hotmail.com 

Met vriendelijke groet,

Gerard Westerman

_____________________________________________________________