Welkom op mijn website!

 'In hoofdzaken eenheid, in bijzaken verdraagzaamheid en in alles de liefde'

  De website is voor het laatst bijgewerkt op:    3 juni 2023


Beste bezoekers van de website,

 

Zo, de site is bijgewerkt en aangepast aan de nieuwe vereisten! Ruim 700 artikelen staan tot jullie ter beschikking; een aantal dat steeds uitgebreid wordt.

Binnen de rubrieken is momenteel een bepaalde volgorde moeilijk te realiseren, zodat u binnen een rubriek soms even moet zoeken naar het gewenste artikel.

Ik mag mij verheugen in een stijgend aantal bezoekers, die ik op deze wijze hoop te dienen. Was 'Het Woord des Heren' in de dagen van Samuël al 'schaars' (1Sam.3:1), zoveel temeer in onze dagen.

In die leemte hoop ik een klein beetje te voorzien door het verstrekken van contextuele Bijbelgetrouwe artikelen. 


Met vriendelijke groet en Gods zegen bij het onderzoeken van Gods Woord!

____________________________________________________________


Zoals bekend, gebruik ik voor voor aanhalingen uit het Nieuwe Testament de Voorhoeve vertaling ook wel TELOS vertaling genoemd. Deze vertaling is weer verkrijgbaar in een nieuwe herdruk. Voor het Oude Testament maak ik gebruik van de NBG vertaling 1951.

_____________________________________________________________

Sommige studies die op deze website zijn geplaatst zijn schriftelijke uitwerkingen van preken die ik in de loop van de tijd gehouden heb. Meerdere ervan zijn verschenen in het Nederlandse kwartaalblad Focus op de Bijbel.

Ook zijn veel preken van mij te vinden op YouTube. Log in met 'EKB Gent'. Regelmatig worden nieuwe studies of artikelen op de website geplaatst.

Studies

Er zijn bezoekers van mijn website die de geplaatste artikelen gebruiken om een preek of bijbelstudie voor te bereiden, en dat is goed, daarvoor zijn ze gemaakt. Dat betekent niet dat u ze klakkeloos moet overnemen, u dient ze te toetsen aan Gods Woord. Tevens moet u zich de boodschap ‘eigen’ maken, dat wil zeggen dat het uw boodschap moet zijn. Of zoals iemand anders zich heeft uitgedrukt: ‘Ik heb veel koeien gemolken, maar ik heb mijn eigen boter gemaakt’! Ik wens u Gods zegen bij het bestuderen van Gods Woord en met de voorbereiding van een studie.

_____________________________________________________________

Uw op- of aanmerkingen zijn altijd welkom en u kunt mij schrijven via mijn e-mail adres:

gerhardwesterman@hotmail.com 

Met vriendelijke groet,

Gerard Westerman

_____________________________________________________________