Welkom op mijn website!

 'In hoofdzaken eenheid, in bijzaken verdraagzaamheid en in alles de liefde'

  De website is voor het laatst bijgewerkt op:    4 februari 2023


Opgelet!

Door noodzakelijke verandering van webserver is de inhoud van de website niet goed overgeplaatst, dat wil zeggen dat in de komende tijd elke rubriek gecontroleerd moet worden op de juiste inhoud.

 _______________________________________________________________________________

Beste bezoekers van mijn website,

Het aantal artikelen die op mijn website zijn geplaatst zijn in de laatste jaren opgelopen tot ongeveer 700 verdeeld over 30 verschillende rubrieken. Niet alleen het aantal geplaatste artikelen is toegenomen maar ook het aantal bezoekers, dat momenteel ruim 185.000 bedraagt. Ook in het jaar 2023 hoop ik u weer te dienen met het plaatsen van allerlei artikelen. Graag dit bericht delen opdat ook anderen kennis kunnen nemen van de website. Juist in deze tijd is het belangrijk om je te ‘voeden’ met bijbelgetrouw onderwijs.


Dank bij voorbaat en Gods zegen voor u allen in 2023!


Gerard Westerman

____________________________________________________________

NIEUW

Beste mensen, bezoekers van deze website,

Onder de titel ‘Dagelijkse Bijbeltijd’ plaatst mijn kleinzoon, Liam Westerman, sinds kort dagelijkse overdenkingen op YouTube. Ook wordt er af en toe een 10-minutenpreekje van mij, die in de ‘coronatijdperk’ opgenomen zijn geweest, geplaatst. Neemt u eens een kijkje en begin uw dag met het beluisteren van een korte overdenking van zo’n vijf minuten! U kunt inloggen op YouTube door 'Dagelijkse Bijbeltijd' in te geven.

Veel luisterplezier en ontvang Gods zegen!

_____________________________________________________________

Zoals bekend, gebruik ik voor voor aanhalingen uit het Nieuwe Testament de Voorhoeve vertaling ook wel TELOS vertaling genoemd. Deze vertaling is weer verkrijgbaar in een nieuwe herdruk. Voor het Oude Testament maak ik gebruik van de NBG vertaling 1951.

_____________________________________________________________

Sommige studies die op deze website zijn geplaatst zijn schriftelijke uitwerkingen van preken die ik in de loop van de tijd gehouden heb. Meerdere ervan zijn verschenen in het Nederlandse kwartaalblad Focus op de Bijbel.

Ook zijn veel preken van mij te vinden op YouTube. Log in met 'EKB Gent'. Regelmatig worden nieuwe studies of artikelen op de website geplaatst.

Er zijn bezoekers van mijn website die de geplaatste artikelen gebruiken om een preek of bijbelstudie voor te bereiden, en dat is goed, daarvoor zijn ze gemaakt. Dat betekent niet dat u ze klakkeloos moet overnemen, u dient ze te toetsen aan Gods Woord. Tevens moet u zich de boodschap ‘eigen’ maken, dat wil zeggen dat het uw boodschap moet zijn. Of zoals iemand anders zich heeft uitgedrukt: ‘Ik heb veel koeien gemolken, maar ik heb mijn eigen boter gemaakt’! Ik wens u Gods zegen bij het bestuderen van Gods Woord en met de voorbereiding van een studie.

_____________________________________________________________

Uw op- of aanmerkingen zijn altijd welkom en u kunt mij schrijven via mijn e-mail adres:

gerhardwesterman@hotmail.com 

Met vriendelijke groet,

Gerard Westerman

_____________________________________________________________