Overzicht video's Preken

 

 

 

 

 

 

 

 

Overzicht opnames van gehouden Preken

 

Video opnames van preken door mij gegeven in de Evangelische Kerk Bourgoyen in Mariakerke (Gent) van 2014 tot heden.

Helaas zijn niet van alle preken bijbehorende uitgeschreven teksten beschikbaar.

Nieuwe preken worden regelmatig toegevoegd.

De opnames zijn te vinden op YouTube en U kunt inloggen met: bijbelstudies gerard westerman

 

 

 

Bijbelboek

Titel

Tekst in de Rubriek

 

 

 

Gen.12

Gen.12 + 19

Gen.18

Gen.19

Gen.22

Gen.24

Exodus

Deut.8

Jozua 1

Jozua 1

Jozua 14

Ruth 1

2Sam.12

2 Kon.17

1Kron.12

Ezra 7

Ezra 10

Nehemia

Job

Job 1-3

Job 29

Psalm 1

Psalm 2

Psalm 42-43

Psalm 84

Psalm 136

Psalm 139

Jesaja 5

Jesaja 6

Ez.47

Daniël

Habakuk

Maleachi 2

 

 

 

Mat.4

Mat.14

Luk.3+4

Markus 4+5

Lukas 5

Lukas 5

Luk.18

Luk.19

Luk.21

Joh.12

Joh.11

Joh.15

Joh.15

Joh.21

Hand.1

Hand.1

Hand.1

Hand.7

Hand.9

Hand.10

Hand.12

Hand.16

Hand.18

Rom.8

2Kor.5

Fil.1

Fil.2

Kol.1

Kol.3

Titus 2

Hebr.1

Hebr.2

Hebr.2

Hebr.11

Hebr.12

Hebr.12

Jak.4

1Petr.1

1Petr.3

2Petr.3

Op.22

 

 

 

Oude Testament

 

Vier steden van Abraham

Verdere lotgevallen van Lot

Zoals het was dagen van Lot

Vier vragen

Zo gingen die beiden tezamen

Uit leven van Izaäk & Rebekka

Mozes zag heerlijkheid v. God

Terug- Voor- Naast je kijken

De blijde intocht

Een nieuw begin

Kaleb zag op de beloning

Teleurgesteld in God

En toen kwam Natan

Elia deel 1

Signalen van de eindtijd

Belang Gods Woord

Nehemia een hart voor God

Nehemia zag op het herstel

Gedachten over het lijden

Niemand op aarde is als hij

Job zoals u hem niet kent

Vragen bij Psalm 1

Vier stemmen in Psalm 2

Verlangen naar God

Op weg naar Sion

Herinnering en Verwachting

De God Die is

Lied van de wijngaard

Een profeet gezocht

De beek Gods is vol water

Sadrak, Mesak, Abednego 

Al zou de vijgenboom niet

Er is een gedenkboek

 

Nieuwe Testament

 

Vier reacties komst Jezus

Storm op zee

Heilige Geest in evang. Lukas

Jezus de grote Overwinnaar

Examenvragen vr. discipelen

Lessen voor discipelen

Onrechtvaardige rechter

Als de koning uitblijft

Leven verwachting Jezus

Jezus’ laatste oproep

Lazarus, type v.e. gelovige

Geen religie, relatie – dl.1

Geen religie, relatie dl.2

Tussen twee vuren

Tussen Pasen en Pinksteren

Jezus' hemelvaart

Op weg naar Pinksteren

Stefanus de martelaar

Paulus’ bekering en roeping

Cornelius Hoofdman Ceaserea

Petrus de gevangene

Lydia verkoopster Thyatira

Aquila en Priscilla

Onze toekomstige heerlijkheid

Volharding van Paulus

Nieuws uit Rome

Vier voorbeelden om te volgen

Opdat Hij de eerste plaats…

De hemel op aarde

Genade is verschenen

Jezus is groter dan…

Waarom Jezus mens werd

Wij zien op Jezus – dl.1

Als geloof nee zegt

Ziende op Jezus

Wij zien op Jezus – dl.2

Vier vijanden van een gelovige

De komst van Christus

Waarom Jezus moest sterven

Geloven in crisistijden

Zie, Ik kom spoedig

 

 

 

 

Leven van Abraham

Leven van Abraham

Geen tekst beschikbaar

Leven van Abraham

Leven van Abraham

Leven van Izaäk

Ze gaven niet op

Geen tekst beschikbaar

Zie: hierna

Historische Boeken 1

Ze gaven niet op

Historische boeken 1

Geen tekst beschikbaar

Volgt nog

Geen tekst beschikbaar

Geen tekst beschikbaar

Geen tekst beschikbaar

Ze gaven niet op

Diverse Onderwerpen 1

Geen tekst beschikbaar

Wijsheidsboeken 1

Geen tekst beschikbaar

Wijsheidsboeken 1

Wijsheidsboeken 1

Wijsheidsboeken 1

Wijsheidsboeken 1

Wijsheidsboeken 1

Profetische Boeken 1

Profetische Boeken 1

Profetische Boeken 2

Ze gaven niet op

Profetische Boeken 3

Profetische Boeken 4

 

 

 

Geen tekst beschikbaar

Evangeliën 1

Geen tekst beschikbaar

Geen tekst beschikbaar

Evangeliën 2

Evangeliën 2

Onbeantwoorde gebeden

Geen tekst beschikbaar

Diverse Onderwerpen 1

Geen tekst beschikbaar

Biografiën NT

Geen tekst beschikbaar

Geen tekst beschikbaar

Evangeliën 3 

Handelingen

Handelingen

Geen tekst beschikbaar

Bijbelse Biografieën NT

Bijbelse Biografieën NT

Bijbelse Biografieën NT

Bijbelse Biografieën NT

Bijbelse Biografieën NT

Bijbelse Biografieën NT

Brieven Paulus 1

Brieven Paulus 1

Brieven Paulus 2

Brieven Paulus 2

Geen tekst beschikbaar

Geen tekst beschikbaar

Brieven Paulus 3

Geen tekst beschikbaar

Geen tekst beschikbaar

Brieven Paulus 3

Brieven Paulus 2

Brieven Paulus 3

Brieven Paulus 3

Geestelijk Leven

Geen tekst beschikbaar

Overige Brieven

Overige Brieven

Geschriften Johannes

 

 

Diverse

Diverse

Genesis

Jozua 1

Exodus

Diverse

Diverse

Diverse

Diverse

Diverse

Genesis

Diverse

Diverse

Diverse

 

Overige Onderwerpen

 

Aantekeningen over H. Geest

Achter schermen wereld

Als door vuur...

Een nieuw begin

Gedenk Mirjam !

Hoogtepunt Jezus’ leven 1

Hoogtepunt Jezus’ leven 2

Hoogtepunt Jezus’ leven 3

Hoogtepunt Jezus’ leven 4

Ik wil niet dat u onbekend is

Jozef, zag uit naar…

Trilogie toekomst – Gemeente

Trilogie toekomst – Israël

Trilogie toekomst – Volkeren

 

 

 

Geen tekst beschikbaar

Diverse Onderwerpen 4

Biografiëk OT

Geen tekst beschikbaar

Biografiën OT

Hoogtepunten Jezus

Hoogtepunten Jezus

Hoogtepunten Jezus

Hoogtepunten Jezus

Geestelijk leven

Ze gaven niet op

Eschatologie

Eschatologie

Eschatologie