Nieuwe artikelen

 

Onderstaande artikelen zijn in de loop van het jaar 2021 aan de website toegevoegd:

 

 

De artikelen die in het 'rood' staan zijn vervallen.

 

030121 - De Toekomst - Voorwoord - Rubriek: De Toekomst

040121 - De Opname - Rubriek: De Toekomst

040121 - Berlijn bouwt ‘Huis van Eén

050121 - De Antichrist - Rubriek: De Toekomst

060121 - Gelijkenis van de rijke dwaas - Rubriek: Gelijkenissen

060121 - Israël - Rubriek: De Toekomst

080121 - De zeven wereldrijken - Rubriek: De Toekomst

090121 - De zeventig jaarweken - Rubriek: De Toekomst

110121 - Voorwoord Openbaring 4-5 - Rubriek: NT Geschriften Johannes

130121 - De troon in de hemel Op.4 - Rubriek: NT Geschriften Johannes

140121 - Jezus' rede op de Olijfberg - Rubriek: De Toekomst

160121 - Verschil van Jezus' komst - Rubriek: De Toekomst

270121 - Het Vrederijk - Rubriek: De Toekomst

290121 - De Opstanding - Rubriek: Beknopte Dogmatiek

300121 - De Opstanding en het Leven - Rubriek: NT Brieven Paulus 1

020221 - Het Midtribulationisme Editie 2021 - Rubriek: Eschatologie

050221 - Ziel en Geest - Rubriek: Pneumatologie

050221 - De Joden en de wereldgeschiedenis - Rubriek: Israël actueel

100221 - Evangelieverkondiging i.d. laatste eeuwen- Rubriek:Gemeente

160221 - Bergrede - Mat.5:21-26 - Rubriek: Diverse Onderwerpen 1

170221 - Het Koninkrijk van God - deel 1 - Rubriek: Div.Onderwerpen 4

190221 - Beknote Woordelijst Eschatologie - Rubriek: Eschatologie

190221 - Het Koninkrijk van God - deel 2 - Rubriek: Div.Onderwerpen 4

250221 - Nieuwkrant Jaap Dieleman - Rubriek: Actueel

250221 - Reactie Ouweneel op Jaap Dieleman - Rubriek: Actueel

260221 - Jaap Dieleman - Eye-opener - Rubriek: Actueel

010321 - De Alwetendheid van God - Rubriek:  Dogmatiek 2

030321 - De Alomtegenwoordigheid van God - Rubriek: Dogmatiek 2

030321 - De Almacht van God - Rubriek: Dogmatiek 2

040321 - Nogmaals Jaap Dielemans Eindtijdkrant - Rubriek: Actueel

060321 - De opstanding van Jezus Christus - Rubriek: Christologie

140321 - Geweld in de Bijbel - Rubriek: Div. Onderwerpen 4

230321 - Kernpunten van de Reformatie - Div. Onderwerpen 4

230321 - De laatste vijand - 1 Korinthiërs 15 - Brieven Paulus 1

250321 - Opwekking onder koning Josia - Rubriek: Historische Boeken 2

260321 - Naar Cuba voor een prikje? - Rubriek: Actueel

280321 - Journalisten aangevallen door kerkgangers - Rubriek: Actueel

290321 - Evangelische Dogmatiek - Overzicht - Rubriek: Dogmatiek 4

290321 - Evangelische Dogmatiek - Ouweneel - Rubriek: Dogmatiek 4

300321 - Journalisten aangevallen in Urk en IJssel - Rubriek: Actueel

300321 - Aanslag Mieraskerk - Rubriek: Actueel

010421 - Dreigbrief Mieraskerk - Rubriek: Actueel

020421 - Ik wil niet dat u onbekend is - Rubriek: Geestelijk Leven

090421 - De verlossing des Heren - Ex.14-15 - Rubriek: Boeken Mozes

240421 - Vier verklaringswijzen Openbaring - Rubriek: Geschr.Johannes

030521 - Lot - Als door vuur - Rubriek: Biografiën OT

080521 - Gelijkenis Onrechtvaardige landlieden-Rubriek: Gelijkenissen

110521 - Pfizer - Actueel

120521 - Conflicht Israël vs. Palestijnen - Rubriek: Actueel en Israël

130521 - Gelijkenis rijke man arme Lazarus - Rubriek: Gelijkenissen

150521 - Zeven opmerkingen Israël vs. Hamas - Rubriek: Israël Actueel

160521 - Gelijkenis Onrechtvaardige rentmeester-Rubriek Gelijkenissen

030621 - Dodenrijk of Hel? - Rubriek: Diverse Onderwerpen 4

130621 - Psalm 126 - Rubriek: OT Wijsheidsboeken 1

220621 - Kingdom Now - Koninkrijk van God - Rubr. Div.Onderwerpen 4

280621 - Gedenk Mirjam! - Rubriek: Biografiën OT

240721 - De herder geslagen - Zacharia - Rubriek: Profetische Boeken 4

240721 - Imminentie en Midtribulationisme ed.2021-Rubr. Eschatologie

240721 - Lazarus als type - Rubriek: Biografiën NT

100821 - Wet op de Melaatsheid - Rubriek: Diverse Onderwerpen 4

120821 - Pre-Wrath - deel 1 - Rubriek: Pre-Wrath Doctrine

130821 - Pre-Wrath - Deel 2 - Rubriek: Pre-Wrath Doctrine

130821 - Noodkreet uit Cuba - Rubriek: Hulp Kerk Cuba

190821 - Pre-Wrath - Deel 3 - Rubriek: Pre-Wrath Doctrine

200821 - Geschiedenis van de Imminentie - Rubriek: Eschatologie 2

210821 - De Rubriek: Preterisme is vervallen - zie Eschatologie 2

240821 - Israël in de Openbaring - Rubriek: Israël Theologisch

250821 . Pre-Wrath - Deel 4 - Rubriek: Pre-Wrath Doctrine

260821 - Pre-Wrath - Deel 5 - Rubriek: Pre-Wrath Doctrine

290821 - Drie Gelijkenissen - Lukas 15 - Rubriek: Gelijkenissen

100921 - Eenheid in Verscheidenheid - Rubriek: Geestelijk leven

160921 - Leert Mattheüs de Opname - Rubriek: Eschatologie 1

220921 - Biblicisme en Bibliolatry - Rubriek: Diverse Vragen 3

 

_____________________________________________________________

 

010120 - Gij geheel anders! - Rubriek: Geestelijk Leven

020120 - Verdrukking - Rubriek: Beknopte Dogmatiek

040120 - Verwerping van Jezus - Lukas 4 :Rubriek NT - Evangeliën 2

050120 - Nieuwe Rubriek: Hulp Kerk Cuba

070120 - Openbaring - Rubriek: Beknopte Dogmatiek

070120 - Het Evangelie - Rubriek: Beknopte Dogmatiek

080120 - Verheerlijking op de berg - Rubriek: NT Evangeliën 2

100120 - God spreekt! - Rubriek: Christendom

120120 - Kon Jezus zondigen? - Rubriek: Christologie

130120 - Pre-existentie van Jezus - Rubriek: Christologie

140120 - De Maagdelijke verwekking van Jezus - Rubriek: Christologie

170120 - De ontlediging van Jezus - Rubriek: Christologie

180120 - Hoop doet leven! - Rubriek: Geestelijk Leven

200120 - De satan - Rubriek: Beknopte Dogmatiek

210120 - Jezus' zondeloosheid en verzoeking - Rubriek: Christologie

230120 - Die moeilijke Hebreeënbrief! -Rubriek:Diverse Onderwerpen 4

260120 - Beelden van Christus - Rubriek: Christologie

280120 - Te voet, of te paard? - Rubriek: Geestelijk Leven

310120 - De godheid van Christus - Rubriek: Christologie

030220 - De Profeet uit Nazareth - Rubriek: Jezus Leven

040220 - De mensheid van Christus - Rubriek: Christologie

090220 - Lessen uit verzoeking in woestijn - Rubriek: Geestelijk Leven

110220 - Typologie - Rubriek: Beknopte Dogmatiek

120220 - Samen op Weg - Rubriek: Israël Theologisch

130220 - Ontvangen Geest dopelingen Johannes - Rubriek: Vragen Alg.3

130220 - Jezus' veertig dagen verzocht? - Rubriek: Vragen Alg. 3

130220 - Prediker deel 6 - Rubriek: OT Wijsheidsboeken 2

130220 - Preterisme Ontmaskerd! - Rubriek: Preterisme

140220 - Dieren in de hemel? - Rubriek: Vragen Algemeen 3

150220 - Gelijkenis van het grote Avondmaal - Rubriek: Gelijkenissen

180220 - Gelijkenis van de zaaier - Rubriek: Gelijkenissen

180220 - Lessen voor leiders - Rubriek: Geestelijk leven

250220 - Grote Verwachting - Rubriek: Voor u gelezen

250220 - Nieuwe Rubriek: Hermeneutiek

250220 - Hoe lezen wij de Bijbel deel 1-6 - Rubriek: Hermeneutiek

030320 - Christus in het boek Jesaja - Rubriek: OT Profetische Boeken

030320 - Beschaving - Rubriek: Voor u gelezen

030320 - Genesis, Inleiding - Rubriek: OT Boeken Mozes

030320 - Exodus, Inleiding - Rubriek: OT Boeken Mozes

030320 - Leviticus, Inleiding- Rubriek: OT Boeken Mozes

040320 - Numeri, Inleiding - Rubriek: OT Boeken van Mozes

040320 - Deuteronomium - Rubriek: OT Boeken van Mozes

040320 - Jozua, Inleiding - Rubriek: OT Historische Boeken 1

040320 - Richteren, Inleiding - Rubriek: OT Historische Boeken 1

040320 - Ruth, Inleiding - Rubriek: OT Historische Boeken 1

040320 - Samuël, Koningen, Kronieken Inl. Rubriek: Hist. Boeken 2

050320 - Inleiding op 1 en 2 Kronieken - Rubriek: Historische Boeken 2

050320 - Inleiding  op het boek Job - Rubriek: Wijsheids Boeken

050320 - Inleiding op de Psalmen - Rubriek: Wijsheidsboeken 1

050320 - Inleiding op Spreuken - Rubriek: Wijsheidsboeken 2

050320 - Inleiding op Prediker - Rubriek: Wijsheidsboeken 2

050320 - Inleiding op Hooglied - Rubriek: Wijsheidsboeken 2

050320 - Inleidingen op Jesaje - Rubriek: OT Profetische Boeken

050320 - Inleiding Evangelie Mattheüs - Rubriek: NT Evangeliën 1

050320 - Inleiding Evangelie Markus - Rubriek: NT Evangeliën 1

060320 - Inleiding op Lukas - Rubriek: NT Evangeliën 2

060320 - Inleiding op Johannes - Rubriek: NT Evangeliën 3

060320 - Inleiding op Handelingen - Rubriek NT Handelingen

060320 - Inleiding op Romeinen - Rubriek: NT - Brieven Paulus 1

060320 - Inleiding en Indeling 1Korinthiërs - Rubriek; Brieven Paulus 1

060320 - Inleiding & Indeling 2Korinthiërs - Rubriek:NT Brieven Paulus 1

060320 - Inleiding en Indeling Galaten - Rubriek: NT Brieven Paulus 2

060320 - Inleiding en Indeling Efeziërs - Rubriek: NT Brieven Paulus 2

060320 - Inleiding en Indeling Kolosse - Rubriek: NT Paulus Brieven 2

060320 - Inleiding en Indeling 1 Thes. - Rubr. NT Brieven Paulus 2

060320 - Inleiding en Indeling 2 Thes. - Rubr. NT Brieven Paulus 2

060320 - Inleiding en Indeling 1 Tim. - Rubr. NT Brieven Paulus 3

060320 - Inleiding en Indeling 2 Tim. - Rubr. NT Brieven Paulus 3

060320 - Inleiding en Indeling Titus - Rubriek: NT Brieven Paulus 3

060320 - Inleiding en Indeling Filémon - Rubr.: NT Brieven Paulus 3

060320 - Inleiding en Indeling Hebreeën - Rubr. NT Brieven Paulus 3

070320 - Inleiding en Indeling 1 en 2 Petrus - Rubr. NT Overige Brieven

070320 - Inleiding / Indeling 1 Johannes-Rubr.:NT Geschriften Johannes

070320 - Inleiding / Indeling 2 en 3Joh.-Rubr: NT Geschriften Johannes

070320 - Inleiding en Indeling Openbaring

070312 - Inleiding en Indeling brief aan Judas

100320 - Inleiding - Indeling Jeremia - Rubriek: OT Profetische Geschr.

120320 - Prediker - Deel 7 - Rubriek: Wijsheidsgeschriften 2

160320 - De val van Jeruzalem - Rubriek: Profetische Boeken 1

200320 - Job, zoals u hem wellicht niet kent! - OT Wijsheidsboeken 1

200320 - Inleiding / Indeling Klaagliederen - Rubr: Profetische Boeken 1

210320 - Prediker - deel 8 - Rubriek: OT Wijsheidsboeken 2

230320 - Corona virus, teken van Jezus' komst? - Rubriek: Actueel

230320 - Inleiding en Indeling Ezechiël - Rubriek: Profetische Boeken 2

260320 - Gods heerlijkheid - Rubriek: Diverse Onderwerpen 4

280320 - Afscheidswoorden (Jozua) - Rubriek: OT Historische Boeken 1

290320 - Zij bekeerden zicht niet - Rubriek: Actueel

040420 - Als het toch eens waar zou zijn? - Rubriek: Actueel

050420 - Elia, de profeet in de spelonk - Rubriek: Historische Boeken 2

120420 - De eerste zes zegels - Rubriek: NT - Geschriften Johannes

130420 - Vragen over de toekomst -Luk.21 - Rubriek: NT Evangeliën 2

140420 - De reuzen van de voortijd - Rubriek: Vragen Algemeen 3

140420 - IMF schetst gitzwarte toekomst economie - Rubriek: Actueel

140420 - Inleiding en Indeling Daniël - Rubriek:OT Profetische Boeken 2

140420 - Inleiding en Indeling Joël - Rubriek: OT Profetische Boeken 2

140420 - Inleiding en Indeling Amos - Rubriek: OT Profetische Boeken 2

140420 - Inleiding en Indeling Obadja - Rubriek: OT Profetische Boek 3

150420 - Inleiding en Indeling Zacharia - Rubriek: OT Profet. Boeken 4

170420 - Jezus komt! Rubriek: Actueel

180420 - Inleiding en Indeling van Jona - Rubriek: OT Prof. Boeken 3

190420 - Inleiding en Indeling van Micha - Rubriek: OT Prof.Boeken 3

190420 - Inleiding en Indeling van Nahum - Rubriek: OT Prof.Boek 3

190420 - Inleiding en Indeling van Habakuk - Rubr. OT Prof.Boeken 3

200420 - Inleiding en Indeling Sefanja - Rubriek: Profetische Boeken 4

200420 - Inleiding en Indeling Haggaï - Rubriek: Profetische Boeken 4

200420 - Inleiding en Indeling Maleachi  - Rubriek Profetische Boeken 4

210420 - Jona, een mislukte zendeling - Rubriek: Profetische Boeken 3

230420 - Inleiding en Indeling Hosea - Rubriek: Profetische Boeken 2

230420 - Contrasten in Romeinen 8 - Rubriek: Brieven Paulus 1

280420 - Gods genade voor Israël-Hosea - Rubriek:Profetische Boeken 2

300420 - Prediker - Deel 9 - Rubriek: OT Wijsheidsboeken 2

010520 - Prediker - Deel 10 - Rubriek: OT Wijsheidsboeken 2

040520 - Gelijkenis van de ponden - Rubriek: Gelijkenissen 1

050520 - Zegenen of gezegnd worden - Rubriek: Div.Onderwerpen 4

110520 - Ded bruiloft van de Koning - Psalm 45  - OT Wijsheidsboeken 1

140520 - Het Pascha - Ex.11-13 - Rubriek: OT Boeken van Mozes

160520 - Beknopte Typologie - Nieuwe rubriek

190520 - Toevoeging Onderwerpen - Rubriek: Beknopte Dogmatiek

190520 - Toevoeging Onderwerpen - Rubriek: Beknopte Typologie

230520 - Wij hebben een Woord voor de wereld - Rubriek: Christendom

250520 - Haggaï, de bode des Heren - Rubriek: OT Profetische Boeken 4

290520 - Zitten-Wandelen-Standhouden - Rubriek: NT - Brieven Paulus 2

030620 - Brief Christenen voor Israël aan RvK - Rubriek: Israël Actueel

040620 - Zitten-Wandelen-Standhouden - Rubriek: NT - Brieven Paulus 2

050620 - Zitten-Xandelen-Standhouden - Rubriek: NT - Brieven Paulus 2

120620 - Het Witte Paard - Rubriek: NT Geschriften Johannes

180620 - De Levieten - Rubriek: Boeken van Mozes

230620 - De Gemeente - Haar ontstaan - Rubriek: De Gemeente

240620 - Metaforen van de Gemeente - Rubriek: De Gemeente

250620 - De Gemeente - Lichaam van Christus - Rubriek: De Gemeente

020720 - De Gemeente - Bruid van het Lam - Rubriek: De Gemeente

030720 - De Gemeente - Huis van God - Rubriek: De Gemeente

040720 - Is vernietiging Israël aanstaande? Deel 1 - Rubr.Prof.Boeken 2

050720 - Is vernietiging Israël aanstaande? Deel 2 - Rubr.Prof.Boeken 2

110720 - De zonen van Noach - Gen.9-11 - Rubriek: OT Boeken Mozes

170720 - De Heilige Geest als Parsoon - Rubriek: Pneumatologie

280720 - De gelovige en het lijden - Rubriek: Geestelijk leven

020820 - God wil het! (Over de Kruistochten) - Rubriek: Christendom

030820 - Wij zien Jezus! - Rubriek: NT Brieven Paulus 3

100820 - Goddelijke vergelding (Ps.7) - Rubriek: Wijsheidsboeken 1

150820 - Tom Wright - Rubriek: Voor u gelezen

220820 - Arm van geest - Rubriek: Geestelijk leven

230820 - Wat is secularisatie? - Rubriek: Christendom

040920 - Paulus' reis naar Rome 1 - Rubriek: NT Handelingen

110920 - De Ware Wijnstok - Rubriek: Gelijkenissen

110920 - Paulus' reis naar Rome 2 - Rubriek: NT Handelingen

140920 - Project '24' - Rubriek: Actueel

150920 - Psalm 8 - Rubriek: Wijsheidsboeken 

160920 - Historisch akkoord met Israël

250920 - De Persoon van de Heilige Geest - Rubriek: Pneumatologie

280920 - De Nieuwe Wereldvertaling - Rubriek: Vragen Algemeen 3

280920 - De Heilige Geest - Rubriek: Pneumatologie

011020 - Door geloof! - Hebr.11-12 - Rubriek: Brieven Paulus 3

051020 - Godenstrijd - Evert Jan Ouweneel - Rubriek: Voor u gelezen

051020 - Het Paradijs - W.J.Ouwneeel - Rubriek: Voor u gelezen

091020 - De Typologie van de Bijbel - Rubriek: Typologie

161020 - Het lied v.d. wijngaard-Jes.5 - Rubriek OT - Prof.Boeken 1

281020 - De koning die zijn kroon verloor - Rubriek: Geestelijk leven

291020 - Opdat zij zich niet bekeren - Rubriek: Evangeliën 3

021120 - De eerstgeborene - Rubriek: Christologie

021120 - De nieuwe NBV21 - Rubriek: Actueel

051120 - Gaven en Bedieningen - Rubriek: De Gemeente

101120 - Engelen - Rubriek: Div.Onderwerpen 4

171120 - Beknopt Commetaar NT - Ouweneel - Rubriek: Voor u gelezen

171120 - Dit geloof ik... - Ouweneel - Rubriek: Voor u gelezen

241120 - Gelijkenis barmhartige Samaritaan - Rubriek: Gelijkenissen

261120 - Great Awakening - Rubriek: Kerkgeschiedenis Algemeen

011220 - Nogmaals TomWright - Rubriek: Voor u gelezen

041220 - Mijn heer blijft uit! - Rubriek: Christendom

061220 - Vaccineren of niet? - Rubriek: Actueel

151220 - Samenkomen in het Huis van God - Rubriek: Gemeente

151220 - Talen of Tongen - Rubriek: Diverse Onderwerpen 1

 181220 - Kort nieuws uit Israël - Rubriek: Israël Actueel

191220 - Gelijkenis dolik onder de tarwe - Rubriek: Gelijkenissen 1

211220 - Gelijkenis mosterdzaad en zuurdeeg - Rubriek: Gelijkenissen

 ____________________________________________________________