Nieuwe artikelen

  

 

Onderstaande artikelen zijn in de loop van het 2019 aan de website toegevoegd.

 

 

 

 

010119 - Bethlehem vs. Bethlehem - Rubriek: Christendom

020119 - 49 argumenten tegen preterisme - Rubriek: Eschatologie

Dit e-book wordt begin 2019 verwacht en is gratis te downloaden via https://unravelations.weebly.com/.

Ook gratis te downloaden zijn de volgende titels:

49 redenen voor de opname vóór de grote verdrukking

49 profetiën die de afgelopen eeuw vervuld werden.

100119 - De oorlogen van de gelovige - Rubriek: Geestelijk Leven

120119 - Nieuwe Rubriek: Inleidingen Boeken NT

170119 - Nieuwe Rubriek: Indelingen Boeken NT

010219 - Nieuwe Rubriek: Jezus' leven - Hoogtepunten

020219 - Gesprekken in de hemel - deel 1 - Rubriek: Jezus' leven

050219 - Nogmaals Preterisme - Rubriek: Preterisme

110219 - Een jongen in de tempel - deel 2 - Rubriek: Jezus' leven

160219 - Jezus' doop - deel 3 - Rubriek: Jezus' leven

270219 - Ze gaven niet op - Nehemia

010319 - Paulus, zijn eerste jaren - Rubriek: Biografiën NT

020319 - De verzoeking in de woestijn - deel 4 - Rubriek: Jezus' leven

020319 - We hebben Zijn heerlijkheid gezien - deel 5 - Rubriek:                            Jezus'  leven

080319 - Cornelius, de hoofdman uit Ceasarea - Rubriek: Biografiën NT

090319 - De duizend jaren - Openbaring 20 - Rubriek: Vragen Eschatologie

120319 - Als kinderen steren - Rubriek: Vragen Algemeen 2

180319 - De arrestatie van Jezus - Rubriek: Jezus' leven

260319 - Opstanding, hemelvaart en daarna... Rubriek: Jezus' leven

260319 - Waarom Jezus moest sterven - Rubriek: Jezus' leven

290319 - Het rijk van de Koning - Rubriek: Jezus' leven

300319 - Een puperverkoopster uit Thyatira - Rubriek: Biografiën NT

030419 - Achter de schermen van het wereldgebeuren - Rubriek:      Bijbelse  Onderwerpen 2

060419 - De Wedloop - Rubriek: Geestelijk leven

090419 - Petrus tussen twee vuren - Rubriek: NT Evangeliën

180419 - Petrus in de gevangenis - Rubriek: Biografiën NT

230419 - Vijf adviezen voor de Hebreeërs - Rubriek: Geestelijke leven

280419 - Jozef in zijn vernedering - Rubriek: Biografiën OT

020519 - Jozef in zijn verhoging - Rubriek: Biografiën OT

090519 - De weerhouder - Rubriek: Eschatologie

090519 - De Sabbat - Rubriek: Bijbelse Onderwerpen 2

130519 - Koning Jotam -2Kron.27 - Rubriek: OT Historische Boeken

250519 - Genesis, Exodus en Leviticus in volgelvlucht - Rubriek: Bijbelse Onderwerpen 2

280519 - Zij zullen de leugen geloven - Rubriek: Diverse onderwerpen 3

050619 - Preterisme - Tenslotte - Rubriek: Preterisme

070619 - Er komt een tijd... - Rubriek: Christendom

150619 - Allegorisch of Letterlijk? - Rubriek: Beknopte Dogmatiek

170619 - Jozua, Gods Strijder - Rubriek: Biografiën OT

180619 - Jozua, Gods Herder - Rubriek: Biografiën OT

200619 - De Allegorische Bijbeluitleg - Rubriek: Beknopte Domatiek

280619 - Offers in het Vrederijk? - Rubriek: Eschatologie

170719 - Lessen uit Richteren - Rubriek: OT Historische Boeken

240719 - Gideon, gij dappere held! Rubriek: Biografiën OT

260719 - De Doop - Rubriek: Beknopte Dogmatiek

050819 - Verwachtende de gelukkige hoop - Rubriek: Geestelijk leven

020919 - Prediker Inleiding

011019 - Zonde die licht omstrikt - Rubriek: NT - Brieven Johannes

141019 - De vervallen hut van David - Rubriek: OT - Profetische boeken

191019 - Vergeving - Rubriek: Beknopte Dogmatiek

201019 - Het boek Prediker - het vervolg geplaatst.

211019 - Opnieuw Preterisme - Rubriek: Preterisme

261019 - Genezing van een verlamde - Rubriek: NT Evangeliën - Markus

291019 - Ruth 1 (nieuwe versie) - Rubriek: OT Historische boeken

041119 - Hoofdpersonen in Ester - Rubriek OT Historische boeken

091119 - Twee Rijken, Twee Beesten - Rubriek: Eschatologie

121119 - Tuchtiging - Rubriek: Beknopte Dogmatiek

131119 - De Wedloop -Hebreeën 12 - Rubriek: NT - Brieven Paulus

201119 - Offers in het Vrederijk? - Rubriek: Diverse Onderwerpen 3

201119 - Tempelberg heet voortaan Haram al-Sharif - Rubriek: Actueel

261119 - Lofzangen in Lukas - Rubriek: NT Evangeliën

291119 -Zacharia en Elizabeth - Rubriek: Geestelijk Leven

301119 - Christus onze kracht - Filippi 4 - Rubriek: NT brieven Paulus

051219 - Engel des Heren - Rubriek: Beknopte Dogmatiek

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

In 2018 zijn de onderstaande artikelen toegevoegd:

311218 Uitwassen van het Preterisme – Rubriek: Preterisme

241218 Het jaar 70 na Christus – Rubriek: Preterisme

151218 Vergeestelijken Bijbels Profetiën – Rubriek: Preterisme

141218 Zie, Hij kwam/komt met de wolken! – Rubriek: Preterisme

101218 Het Preterisme: een verkenning – Rubriek: Preterisme

101218 Discussie over het Preterisme – Rubriek: Preterisme

101218 Vragen aan Preteristen – Rubriek: Preterisme

011218 Aquila en Priscilla, een reisverslag – Rubriek: Biografieën NT

281118 Sadrak, Mesak en Abednego – Rubriek: Ze gaven niet op!

061118 Over de zgn. Zielenslaap – Rubriek: Bijbelse Onderwerpen 2

021118 Wat is de dag des Heren? - Rubriek: Vragen Eschatologie

081018 Was Judas aanwezig bij de instelling van het Avondmaal? – Rubriek: Vragen Algemeen 2

280918 Mozes, zag op de heerlijkheid van God! – Rubriek: Ze gaven niet op!

250918 Theïstische evolutie verpletterd – Rubriek: Actueel

250918 De vervallen hut van David – Handelingen 15 – Rubriek: NT Handelingen

210918 Kaleb, zag uit naar de beloofde beloning – Rubriek: Ze gaven niet op!

100918 Jozef, zag uit naar de vervulling van zijn dromen! – Rubriek: Ze gaven niet op!

100918 Inleiding reeks: Ze gaven niet op! – Rubriek: Ze gaven niet op!

030918 Rede over de laatste dingen – Rubriek: Eschatologie

300818 Kerkverlating – Rubriek: Actueel

270818 Theïstisch-evolutionistisch congres – Rubriek: Actueel

270818 Vrouwonvriendelijke uitspraken – Rubriek: Actueel

220818 We haten elkaar meer dan de Joden – Rubriek: Voor u gelezen

200818 Om Hem te kennen! – Filippenzen 3 – Rubriek NT – Brieven Paulus

140818 Vier voorbeelden om na te volgen - Filippenzen 2 – Rubriek: NT – Brieven Paulus

080818 Paulus’ omstandigheden in Filippi – Rubriek: NT – Brieven Paulus

080818 Inleiding brief aan de Filippiërs – Rubriek NT – Brieven Paulus

070818 De Alverzoening – Rubriek: Bijbelse Onderwerpen 2

070818 Vier stemmen in Psalm 2 – Rubriek: Oude Testament - Wijsheidsboeken

210618 En de aarde bracht voort – v.d.Brink – Rubriek: Nieuwe Boeken

210618 Recensie: En de aarde bracht voort – Rubriek: Nieuwe Boeken

210618 Adam waar ben je? - W.J. Ouweneel – Rubriek: Nieuwe Boeken

210618 Nawoord: Adam waar ben je? – Rubriek: Nieuwe Boeken

210618 Oorspronkelijk - M.J. Paul – Rubriek: Nieuwe Boeken

210618 Recensie: Oorspronkelijk – Rubriek: Nieuwe Boeken

210618 The Quest for the Historical Adam – Rubriek: Nieuwe Boeken

210618 Recensie: The Quest for the Historical Adam – Rubriek: Nieuwe Boeken

190618 Geslachtsregisters van Jezus Christus – Rubriek: Bijbelse Onderwerpen

160518 Kan een gelovige verloren gaan? – Rubriek: Bijbelse Onderwerpen 2

140518 Over het geven van Tienden – Rubriek: Bijbelse Onderwerpen 2

010514 Apollos uit Alexandrië – Rubriek: Biografiën Nieuwe Testament

270418 Jakob terug naar Kanaän – Deel 3 – Genesis 32-33

250418 Jakob in Haran - Deel 2 - Genesis 28:10-30:24

230418 De aanstelling van Matthias als apostel

200418 Inleiding op het boek Handelingen

190418 70 great things about Israel

160418 Jakob in Egypte - deel 4 - Genesis 45-50 – Rubriek: Leven van Jakob

130418 Met hoeveel personen trok Jakob naar Egypte? – Rubriek: Vraag & Antwoord

100418 Wat hoorden Paulus’ reisgenoten? – Rubriek: Vraag & Antwoord

090418 Boet iedereen voor zijn eigen zonde? – Rubriek: Vraag & Antwoord

060418 Afscheidswoorden van Jakob – Rubriek: Leven van Jakob

040418 Huwelijk van Abraham en Ketura

040418 Wie doodde Goliath?

030418 Jakob op de vlucht – Rubriek: Leven van Jakob

300318 Isaak de Erfgenaam – Rubriek: Leven van Isaak

290318 Zeven tekenen in het Johannes evangelie

270318 Het huwelijk van Isaak – Rubriek: Leven van Isaak

260318 Afscheid van Abraham – Rubriek: Leven van Abraham

250318 Zonder commentaar – Artikel over de militaire Islam - Rubriek: Actueel

240318 Acht begrafenissen – Gen.35-48 – Rubriek: Leve van Jakob

230318 Inleiding: Jakobs leven in vier periodes – Rubriek: Leven van Jakob

190318 Gemeente en Diaconaat – Rubriek: Diverse Onderwerpen

120318 Genesis 24 – Daar komt de Bruid! – Rubriek: Leven van Isaak – Praktische verklaring

090318 Profetische hoofdlijnen van het boek Genesis – Rubriek: Leven van Isaak

090318 Genesis 24 – Daar komt de Bruid! – Rubriek: Leven van Isaak – Typologische verklaring

080318 Typologie van Genesis 24 – Rubriek: Bijbelse Onderwerpen 2

070318 Vier vragen – Rubriek: Het leven van Abraham

270218 Overlijden Billy Graham – Rubriek: Dagboek

260218 Voorbereidingen voor de Armageddon? – Rubriek: Actueel

240218 Vier verblijfplaatsen van het volk Israël – Rubriek: Israël

240218 Abraham, de vriend van God – Rubriek: OT Boeken van Mozes

240218 Abraham in Egypte – Rubriek: OT Boeken van Mozes

230218 Psalm 105 – Gods grote daden – Rubriek: OT Wijsheidsboeken

210218 Kan God berouw hebben? Rubriek: Vraag & Antwoord

200218 Heeft Mozes God gezien? Rubriek: Vraag & Antwoord

190218 Opstandingen in Mattheüs 27 – Rubriek: Vraag & Antwoord

190218 Spreekt de Bijbel zichzelf tegen? – Rubriek: Vraag & Antwoord

140218 Afdwalingen – wie bemerkt ze? – Rubriek: Bijbels Onderwerpen 2

100218 Plotseling zal Hij tot zijn tempel komen - 2Kon.20- Rubriek: Oude Testament -         Historische boeken

060218 Maar nú geheel anders - Romeinen 12-13 - Rubriek: Nieuwe Testament - Brieven Paulus

270118 Europees Christendom in de 21e. eeuw - Rubriek: Kerkgeschiedenis Algemeen

250118 Waar kreeg Caïn, de broer van Abel zijn vrouw vandaan? - Rubriek: Vraag & Antwoord

240118 Dertig dagen zonder klagen - Rubriek: Diverse Onderwerpen

120118 Welke Bijbelvertaling gebruiken? - Rubriek: Vraag & Antwoord

080118 Leren te gedenken - Rubriek: Bijbelse Onderwerpen 2

020118 Homiletiek - zesentwintig adviezen voor een waardevolle preek - Rubriek: Homiletiek

010118 De vlucht uit Jeruzalem - Rubriek: Christendom

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX