Welkom op mijn website!

 

'In hoofdzaken eenheid, in bijzaken verdraagzaamheid en in alles de liefde'

  

  

De website is voor het laatst bijgewerkt op: 170120

 

 

_____________________________________________________________________________

 

Nieuw! Nieuw! Nieuw! 

Vanaf heden kunt u ook de Bijbelstudies via YouTube volgen.

De schriftelijke uitwerkingen van deze bijbelstudies kunt op deze website vinden en kunnen uiteraard als nuttige aanvulling dienen. 

Op YouTube kunt u de Bijbelstudies vinden door de volgende titel in te geven: ‘Bijbelstudies Gerard Westerman' 

____________________________________________________________

Zoals bekend, gebruik ik voor voor aanhalingen uit het Nieuwe Testament de Voorhoeve vertaling ook wel TELOS vertaling genoemd. Deze vertaling is weer verkrijgbaar in een nieuwe herdruk. Misschien de gelegenheid om een exemplaar aan te kopen.

_______________________________________________________________________________

Sommige studies die op deze website zijn geplaatst zijn schriftelijke uitwerkingen van preken die ik in de loop van de tijd gehouden heb. Meerdere ervan zijn verschenen in het Nederlandse kwartaalblad Focus op de Bijbel. Regelmatig worden nieuwe studies of artikelen op de website geplaatst.

Er zijn bezoekers van mijn website die de geplaatste artikelen gebruiken om een preek of bijbelstudie voor te bereiden, en dat is goed, daarvoor zijn ze gemaakt. Dat betekent niet dat u ze klakkeloos moet overnemen, u dient ze te toetsen aan Gods Woord. Tevens moet u zich de boodschap ‘eigen’ maken, dat wil zeggen dat het uw boodschap moet zijn. Of zoals iemand anders zich heeft uitgedrukt: ‘Ik heb veel koeien gemolken, maar ik heb mijn eigen boter gemaakt’! Ik wens u Gods zegen bij het bestuderen van Gods Woord en met de voorbereiding van een studie.

_____________________________________________________________

 

Uw op- of aanmerkingen zijn altijd welkom en u kunt mij schrijven via mijn e-mail adres: gerhardwesterman@hotmail.com

Met vriendelijke groet,

Gerard Westerman