Inhoudsopgave van het Nieuwe Testament

 

 Opgave van artikelen van het Nieuwe Testament:

 

 

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

1. Evangeliën en Handelingen

Mattheüs 6 - Het Onze Vader

Mattheüs 14 – Storm op zee

Markus 8 en 9 – Onderlinge relaties

Lukas 2 - Plotseling zal Hij tot zijn tempel komen

Lukas 3-4 – Kracht voor de reis

Lukas 5 – Vragen bij discipelschap

Lukas 14 - Tafelgesprekken

Johannes 11 – Onbeantwoorde vragen

Handelingen 2 - Kracht van Boven!

Handelingen 6-7 - Stéfanus, de eerste martelaar

Handelingen 13 - Paulus' rede voor de joden

Handelingen 17 - Paulus' rede voor de heidenen

Handelingen 20 - Paulus' rede voor de Gemeente

 

2. Brieven van Paulus

Romeinen 14 - Zwak en sterk, samen één Kerk

2 Korinthiërs 5 - De volharding van Paulus

Brief aan de Filippenzen – hoofdstuk 1

De eerste brief aan de Thessalonicensen – hoofdstuk 1

2 Timotheüs 4 - Afscheidswoorden

Titus 2 - De genade van God is verschenen.

Hebreeën 11 - Betere offers

Hebreeën 11 - Als geloof nee zegt

 

3. Geschriften van Johannes

Openbaring 22 – Hij, Die komt

 

4. Overige brieven

Jakobus 4 - De vijanden van een gelovige

1 Petrus 3 - Drie redenen waarom Jezus moest sterven

2 Petrus 3 - Afscheidswoorden

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX