Gelijkenissen Inhoudsopgave

Wat zegt de Bijbel?

In de reeks 'Gelijkenissen' zijn tot dusver, behalve de inleiding, de volgende gelijkenissen geplaatst:

 

 

1. Inleiding in de gelijkenissen.

2. Gelijkenis van de zaaier - Mattheüs 13:1-9 en 18-23

3. Gelijkenis van de vijgenboom - Mattheüs 24:32-33

4. Gelijkenis van de goede en boze slaaf - Mattheüs 24:45-51

5. Gelijkenis van de tien maagden - Mattheüs 25:1-13

6. Gelijkenis van de talenten - Mattheüs 25:14-30

7. Gelijkenis van het grote avondmaal - Lukas 14:1-44

8. Gelijkenis van de verloren zoon - Lukas 15:11-32

9. Gelijkenis van de ponden - Lukas 19:11-27

10. De Ware Wijnstok - Johannes 15:1-8

____________________________________________________________