Welkom op mijn website!

Preek van de Week - 1 - Het gezag van Jezus over boze geesten
Met deel 48 is er een eind gekomen van de filmpjes in de reeks Reisadviezen. Op 13 juni mogen we weer als Gemeente samenkomen en is de noodzaak voor het maken van deze filmpjes niet meer aanwezig. Dat wil niet zeggen dat u van mij geen filmpjes meer mag verwachten, want ik ben van plan om daar mee door te onder de titel: Preek van de Week'. In die filmpjes wil ik ingaan op de preek die de zondag daarvoor is gegeven in mijn Gemeente. Trouwens de preek kunt u terugvinden op het YouTube-kanaal van de EKB Gent.

 'In hoofdzaken eenheid, in bijzaken verdraagzaamheid en in alles de liefde'

 

  De website is voor het laatst bijgewerkt op: 150621

 _______________________________________________________________________________

 

'Julie's Ontwerpstudio' 

Een nieuw initiatief, van harte aanbevolen! 

 

https://juliesontwerpstudio.be/ en snuister door de vele wenskaarten. 

Zie ook de rubriek: 'Julie's Ontwerpstudio' op deze website.

 ___________________________________________________________

YouTube Playlist voor Reisadviezen

Voor de veel bekeken 10 minuten filmpjes met de titel ‘REISADVIEZEN’ is een aparte YouTube-playlist aangemaakt. In deze playlist worden alle 'REISADVIEZEN' en de vroegere versie ‘CRISIS-PREEKJES’ beschikbaar gesteld. Op deze manier bent u nog beter in de gelegenheid om op een later moment de filmpjes nog eens te bekijken.

Ik hoop u hiermede van dienst te zijn geweest.

REISADVIEZEN: https://youtube.com/playlist?list=PLmDE-g0b83lMwp3YuqmsTsRQ_MGmgwFau

CRISISPREEKJES: https://youtube.com/playlist?list=PLmDE-g0b83lMaz70SMw0V5oPaOVGAYeJ4

_____________________________________________________________

U kunt vandaag niet naar uw Kerk of Gemeente en zoekt toch naar geestelijk voedsel bezoek dan eens het YouTube kanaal waar u  een groot aantal preken van mij kunt vinden. U zoekt onder: Bijbelstudies Gerard Westerman. De schriftelijke uitwerkingen van deze bijbelstudies kunt u meestal wel op deze website vinden en zijn een nuttige aanvulling op de gesproken boodschap.

(Zie ook de nieuwe rubriek voor een overzicht van beschikbare YouTube Video's).

_____________________________________________________________

Ontmoeting

Op deze website en op YouTube ontmoeten we elkaar nu in deze 'coronatijd', maar we hopen dat we spoedig weer kunnen samenkomen in de Evangelische Kerk Bourgoyen (EKB), Brugsesteenweg 325, 9000 Gent waaraan ik als oudste ben verbonden.

Voor meer informatie zie de website: www.ekbgent.be/

_____________________________________________________________

 Nieuw!      Hyperlinks 

Voor het zoeken naar een bepaald artikel kunt u het beste beginnen te zoeken in het 'Artikelregister'. U klikt op het door u gewenste artikel en wordt dan direct naar het artikel of de rubriek doorverwezen. 

_____________________________________________________________

Zoals bekend, gebruik ik voor voor aanhalingen uit het Nieuwe Testament de Voorhoeve vertaling ook wel TELOS vertaling genoemd. Deze vertaling is weer verkrijgbaar in een nieuwe herdruk. Voor het Oude Testament maak ik gebruik van de NBG vertaling 1951.

_____________________________________________________________

Sommige studies die op deze website zijn geplaatst zijn schriftelijke uitwerkingen van preken die ik in de loop van de tijd gehouden heb. Meerdere ervan zijn verschenen in het Nederlandse kwartaalblad Focus op de Bijbel. Regelmatig worden nieuwe studies of artikelen op de website geplaatst.

Er zijn bezoekers van mijn website die de geplaatste artikelen gebruiken om een preek of bijbelstudie voor te bereiden, en dat is goed, daarvoor zijn ze gemaakt. Dat betekent niet dat u ze klakkeloos moet overnemen, u dient ze te toetsen aan Gods Woord. Tevens moet u zich de boodschap ‘eigen’ maken, dat wil zeggen dat het uw boodschap moet zijn. Of zoals iemand anders zich heeft uitgedrukt: ‘Ik heb veel koeien gemolken, maar ik heb mijn eigen boter gemaakt’! Ik wens u Gods zegen bij het bestuderen van Gods Woord en met de voorbereiding van een studie.

_____________________________________________________________

Uw op- of aanmerkingen zijn altijd welkom en u kunt mij schrijven via mijn e-mail adres:

gerhardwesterman@hotmail.com 

Met vriendelijke groet,

Gerard Westerman

_____________________________________________________________