Welkom op mijn website!

 'In hoofdzaken eenheid, in bijzaken verdraagzaamheid en in alles de liefde'

 

  De website is voor het laatst bijgewerkt op: 291121

 _______________________________________________________________________________

Beste mensen,

Het aantal bezoekers van mijn website is tijdens de coronaperiode explosief gestegen. Op 5 juni 2020 bereikte het aantal bezoekers de 100.000 en nu, iets meer dan een jaar later, is dat aantal gegroeid tot 150.000! Ook het aantal geplaatste artikelen is aanmerkelijk gestegen, zodat ieder wel iets van zijn gading kan vinden. De interesse is vooral op te merken voor de rubriek ‘Eschatologie’, (de leer betreffende laatste dingen) maar dat zal wel niemand verwonderen.

Het internet heeft veel voordelen zoals deze website, maar het is niet allemaal ‘kosjer’ wat er te vinden is, ook niet op geloofsgebied! U mag ervan uitgaan dat de artikelen die op deze website geplaatst Bijbelgetrouw, contextueel, opbouwend en bemoedigend zijn.

U zou mij een groot plezier doen dit bericht te willen delen, zodat nog meer mensen kennis kunnen nemen van betrouwbaar Bijbels onderwijs. Dat is nodig vooral in deze tijd!

Met hartelijke groet, Gerard Westerman.

_____________________________________________________________

 Nieuw!      Hyperlinks 

Voor het zoeken naar een bepaald artikel kunt u het beste beginnen te zoeken in het 'Artikelregister'. U klikt op het door u gewenste artikel en wordt dan direct naar het artikel of de rubriek doorverwezen. 

_____________________________________________________________

Zoals bekend, gebruik ik voor voor aanhalingen uit het Nieuwe Testament de Voorhoeve vertaling ook wel TELOS vertaling genoemd. Deze vertaling is weer verkrijgbaar in een nieuwe herdruk. Voor het Oude Testament maak ik gebruik van de NBG vertaling 1951.

_____________________________________________________________

Sommige studies die op deze website zijn geplaatst zijn schriftelijke uitwerkingen van preken die ik in de loop van de tijd gehouden heb. Meerdere ervan zijn verschenen in het Nederlandse kwartaalblad Focus op de Bijbel. Regelmatig worden nieuwe studies of artikelen op de website geplaatst.

Er zijn bezoekers van mijn website die de geplaatste artikelen gebruiken om een preek of bijbelstudie voor te bereiden, en dat is goed, daarvoor zijn ze gemaakt. Dat betekent niet dat u ze klakkeloos moet overnemen, u dient ze te toetsen aan Gods Woord. Tevens moet u zich de boodschap ‘eigen’ maken, dat wil zeggen dat het uw boodschap moet zijn. Of zoals iemand anders zich heeft uitgedrukt: ‘Ik heb veel koeien gemolken, maar ik heb mijn eigen boter gemaakt’! Ik wens u Gods zegen bij het bestuderen van Gods Woord en met de voorbereiding van een studie.

_____________________________________________________________

Uw op- of aanmerkingen zijn altijd welkom en u kunt mij schrijven via mijn e-mail adres:

gerhardwesterman@hotmail.com 

Met vriendelijke groet,

Gerard Westerman

_____________________________________________________________

Preek van de Week - 23 - De oorlogen des Heren
Onder de titel: Preek van de Week' wil ik, in zgn. 10-minuten filmpjes ingaan op de preek die de zondag daarvoor is gegeven. Het kan een toelichting, aanvulling of een reflectie zijn van die preek. Trouwens de preek kunt u terugvinden op het YouTube-kanaal van de EKB Gent.