Welkom op mijn website!

Reisadviezen - deel 16 - De Dag van de Heer
'Reisadviezen' is de titel van een reeks filmpjes waarmee ik u hoop te bemoedigen in uw dagelijkse wandel met God. Vaak kunt u een schriftelijke uitwerking van de onderwerpen van deze filmpjes vinden op deze website. Deze filmpjes en andere video's van Bijbelstudies kunt u ook vinden op YouTube. U kunt inloggen met: Bijbelstudies Gerard Westerman. Gods zegen gewenst!

 

'In hoofdzaken eenheid, in bijzaken verdraagzaamheid en in alles de liefde'

 

 

  

 De website is voor het laatst bijgewerkt op: 231020

 

U kunt vandaag niet naar uw Kerk of Gemeente en zoekt toch naar geestelijk voedsel bezoekt u dan eens het YouTube kanaal.

Met het oog op deze moeilijke dagen waarin het Corona virus heerst, ben ik gestart met een serie bemoedigende boodschappen onder de titel 'Reisadviezen'. Ze duren ongeveer 10 minuten. Er zijn al meerdere filmpjes verschenen en ik hoop ze op regelmatige basis uit te breiden.

Verder kunt u op YouTube ook een groot aantal preken van mij vinden. U zoekt onder: Bijbelstudies Gerard Westerman

(Zie ook de nieuwe rubriek: YouTube Video's)

 Daar ontmoeten we elkaar nu, maar we hopen dat we spoedig weer kunnen samenkomen in de Evangelische Kerk Bourgoyen (EKB), Brugsesteenweg 325, 9000 Gent waaraan ik als oudste ben verbonden.

Voor meer informatie zie de website: www.ekbgent.be/

_____________________________________________________

 Nieuw!      Hyperlinks 

Voor het zoeken naar een bepaald artikel kunt u het beste beginnen te zoeken in het 'Artikelregister'. U klikt op het door u gewenste artikel en wordt dan direct naar het artikel of de rubriek doorverwezen. 

______________________________________________________

 Nieuw! YouTube kanaal! 

Vanaf heden kunt u ook Bijbelstudies, door mij gegeven, via YouTube volgen. De schriftelijke uitwerkingen van deze bijbelstudies kunt meestal wel op deze website vinden en zijn een nuttige aanvulling op de gesproken boodschap.

Op YouTube kunt u de Bijbelstudies vinden door de volgende titel in te geven: ‘Bijbelstudies Gerard Westerman' 

______________________________________________________

Zoals bekend, gebruik ik voor voor aanhalingen uit het Nieuwe Testament de Voorhoeve vertaling ook wel TELOS vertaling genoemd. Deze vertaling is weer verkrijgbaar in een nieuwe herdruk. Voor het Oude Testament maak ik gebruik van de NBG vertaling 1951.

______________________________________________________

Sommige studies die op deze website zijn geplaatst zijn schriftelijke uitwerkingen van preken die ik in de loop van de tijd gehouden heb. Meerdere ervan zijn verschenen in het Nederlandse kwartaalblad Focus op de Bijbel. Regelmatig worden nieuwe studies of artikelen op de website geplaatst.

Er zijn bezoekers van mijn website die de geplaatste artikelen gebruiken om een preek of bijbelstudie voor te bereiden, en dat is goed, daarvoor zijn ze gemaakt. Dat betekent niet dat u ze klakkeloos moet overnemen, u dient ze te toetsen aan Gods Woord. Tevens moet u zich de boodschap ‘eigen’ maken, dat wil zeggen dat het uw boodschap moet zijn. Of zoals iemand anders zich heeft uitgedrukt: ‘Ik heb veel koeien gemolken, maar ik heb mijn eigen boter gemaakt’! Ik wens u Gods zegen bij het bestuderen van Gods Woord en met de voorbereiding van een studie.

______________________________________________________

Uw op- of aanmerkingen zijn altijd welkom en u kunt mij schrijven via mijn e-mail adres:

gerhardwesterman@hotmail.com 

Met vriendelijke groet,

Gerard Westerman

____________________________________________________