Welkom op mijn website !

 

'In hoofdzaken eenheid, in bijzaken verdraagzaamheid en in alles de liefde'

  

 

 

 

De website is voor het laatst bijgewerkt op 191019.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXX

Nieuw! Nieuw! Nieuw! 

Vanaf heden kunt u ook de Bijbelstudies via YouTube volgen.

De schriftelijke uitwerkingen van deze bijbelstudies kunt op deze website vinden en kunnen uiteraard als nuttige aanvulling dienen. 

Op YouTube kunt u de Bijbelstudies vinden door de volgende titel in te geven: ‘Bijbelstudies Gerard Westerman' 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

De website www.zendingsprojecten.be is stopgezet.

De actie voor zending in het Caïribisch gebied gaat gewoon door.

Er zijn nieuwe initiatieven en we hopen u begin 2020 daarover meer nieuws te verstrekken.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Zoals bekend, gebruik ik voor voor aanhalingen uit het Nieuwe Testament de Voorhoeve vertaling ook wel TELOS vertaling genoemd. Deze vertaling is weer verkrijgbaar in een nieuwe herdruk. Misschien de gelegenheid om een exemplaar aan te kopen.

Zie voor meer informatie www.gracepublishinghouse.com/

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Sommige studies die op deze website zijn geplaatst zijn schriftelijke uitwerkingen van preken die ik in de loop van de tijd gehouden heb. Meerdere ervan zijn verschenen in het Nederlandse kwartaalblad Focus op de Bijbel. Regelmatig worden nieuwe studies of artikelen op de website geplaatst.

Er zijn bezoekers van mijn website die de geplaatste artikelen gebruiken om een preek of bijbelstudie voor te bereiden, en dat is goed, daarvoor zijn ze gemaakt. Dat betekent niet dat u ze klakkeloos moet overnemen, u dient ze te toetsen aan Gods Woord. Tevens moet u zich de boodschap ‘eigen’ maken, dat wil zeggen dat het uw boodschap moet zijn. Of zoals iemand anders zich heeft uitgedrukt: ‘Ik heb veel koeien gemolken, maar ik heb mijn eigen boter gemaakt’! Ik wens u Gods zegen bij het bestuderen van Gods Woord en met de voorbereiding van een studie.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

Uw op- of aanmerkingen zijn altijd welkom en u kunt mij schrijven via mijn e-mail adres: gerhardwesterman@hotmail.com

Met vriendelijke groet,

Gerard Westerman